Call Us Today

(081) 897-6684

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๑

สาธุชนคนรักธัมม์หลั่งไหล ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดเกาะบกรัตนารามเนืองแน่น กว่า 1,600,000 บาท

อุโบสถ 5 in 1 คือ ?

ขอเชิญร่วมบุญ ร่วมกุศล สร้างอุโบสถวัดเกาะบกรัตนาราม ติดต่อได้โดยตรงที่ พระครูสิริญาณวิมล โทร. ๐๘๑-๘๙๗-๖๖๘๔

หอกระจายธัมม์

ถาม-ตอบปัญหาธรรมมะ เกร็ดความรู้ เทปบันทึก

คลังธัมม์ 1

ความรู้ทั่วไป สนทนาธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ

คลังธัมม์ 2

พุทธประวัติ บทสวด ธรรมะคีตา พระคาถา ฯลฯ

ธัมม์เสวนา

พูดคุย เสวนา อยากรู้ อยากตอบ แลกเปลี่ยนมุมมอง ^^

FM101MHz

ผังรายการ ความเคลื่อนไหว ภาพกิจกรรม พูดคุยกับดีเจ